Dokumenter

Her legger vi ut referater og protokoller fra møter i klubben, samt andre dokumenter.

Referat styremøte SHSK 19.03.2020

Grønt Kort 2019 – Senja Hestesportsklubb

Revisjonsmelding for Senja hestesportsklubb 2019

Årsmelding SHK 2018

Budsjett Senja HK 2019

Regnskap SHK 2018

Referat medlemsmøte 26.02.19

Referat SHSK styremøte 5.12.18

Senja Hestesportsklubb, årsmøte, Aktivitetsplan 2018

Senja Hestesportsklubb, styremøte 25.9.18

SHSK Oversikt økonomi for styret per 16.10.18

SHSK Medlemsmøte 23.10.18 referat